Khatpad Baba
 

श्री १००८ ब्रहृमवित् परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वती -श्रीखप्तडस्वामी) खप्तड कुटी बाहिर

मुल पाता

Khaptad Baba-A Divine Boon to Nepali Education 1985

Khaptad Baba ra Shyam Chetan Baba ka Pau Ma


क) सानो प्रयास
ख) पूज्य खप्तडस्वामी आफ्नू परमपूज्य गुरुको     श्री चरणकमलमा
ग) श्री १००८ ब्रहृमवित् परमपूज्य खप्तडबाबाका     श्री चरणकमलमा गुरु बन्दना
) श्री खप्तड
) खप्तड दर्शन
) धर्म विज्ञान लेखनमा निहित उद्देश्य
) पूज्यबाबाका अमृत वचन
) बाबाबाट प्रणित केही पुस्तकहरूको आंशिक     उद्धरण

१ धर्म विज्ञान
२ स्वास्थ्य विज्ञान
३ म र मेरो कर्तव्य
४ योग विज्ञान
५ विचार विज्ञान
६ धर्म / पुरुष धर्म
७ आत्मज्ञान
८ वेदान्त-विज्ञान
९ Essential of Vedanta
१० Science Of Thought

) प्रार्थना संग्रह
) महाराजका अनुभूति
) गुरु बन्दना
) जिज्ञासा
) पुस्तक पाइने ठाउँहरू / Queries

 
 
 
 
 
 

 

श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः
र्समर्पण

पतित-पावनाी कल्मष-हारिणी कल्लोलतरङ्गण्िाी पुण्यर्सर्ााा भागीरथी तछनिवासी परमसिद्ध ब्रहृमनिष्ठ श्री १००८ स्वामी ज्ञानाश्रमजीका परम पावन दिव्य चरणकमलमा .. .. .. ..
भगवान् ! जब म संसारको निष्ठूरता र कालको कराल दंष्ट्राघातजनित कातरताले छिन्न-कण्ठ परेवा झैं लोट्तै, दावदग्ध हरिण झैं दौड्दै र्फदथें, तब पर्ूवजन्मका सुकृत फलले हजूरका श्रीचरणकमलको दर्शन प्राप्त भएथ्यो । हजूरको जुन परम-ज्ञानको कृपाले मैले शान्ति लाभ गरेथें, मेरो भ्रम हटेथ्यो, हृदयको ताप मेटिएको थियो- हजूरको उही परम ज्ञानको कृपाले नै नव-जीवन लाभ गरी म पर्ूण्ा सुख-शान्तिको अधिकारी बनेको हुँ र अभूतपर्ूव विमल आलोक छटाको दर्शनले निरन्तर मेरो नसा-नसामा, रोम-रोममा आनन्दको स्रोत प्रवाहित भइरहेछ । "मरुमरीचिकाको जलको पछि लागे झैं मानिस सुखका आशाले लोभिएर संसारमा वृथा दौडिरहेछ ।" हे प्रभो ! आज म भौतिक वैभव-शून्य भएर पनि प्रफुल्लित मनले जीवनलाई धन्य र श्लाध्य सम्भिmरहेछु ।
हे पूज्यचरण ! हजूरको परम स्मृतिले यस बेला नेत्रबाट अजस्र अश्रुधारा बग्न लागिरहेछ, लेख्न सकिंदैन । फेरि पनि अश्रु प्रवाहित नेत्रले तथा काँप्दो हातले यति त अवश्य पर््रार्थना गर्छ कि - यस घोर भौतिक-युगमा, जब तथाकथित महान् व्यक्ति दर्रि्रलाई देखेर हाँस्दछन्, निरन्न व्याधि-ग्रस्तका कातर पर््रार्थनालाई पागलको प्रलाप भनेर उर्डाई दिन्छन् र दुखीको दर्ीघ निःश्वासलाई पापको फल भनेर घृणा गर्दछन् एवं मानिस हृदय दया, माया, सहानुभूति र परदुःखमा दयागनुएको सट्टा हिंसा, द्वेष, निष्ठुरताले परिपर्ूण्ा छ, यस्तो आपत्तिकालीन समयका रोग-शोक सन्ताप-पीडित मानिसहरुका हृदयलाई हजूरको यो ज्ञानले पर्ूण्ा-सुख-शान्ति प्रदान गरोस् तथा जसले मलाई "आफ्नो" भनेर अपनाएको छ, उनलाई लिएर म अन्त्यमा हजूरका परम-पदमा लीन भई जाऊँ ! यसै विनीत पर््रार्थनाका साथ गङ्गाजलले गङ्गा पूजा गरे झैं अर्थात् "हजूरको नै परमपावन दिव्य श्रीचरणकमलमा र्समर्पण गर्दछु- कृपया स्वीकृति प्रदान होस् ।
हजूरको नै एउटा

.. .. .. .. ...........................................................
चरणरज अनुचर