Khatpad Baba
 

श्री १००८ ब्रहृमवित् परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वती -श्रीखप्तडस्वामी) खप्तड कुटी बाहिर

मुल पाता

Khaptad Baba-A Divine Boon to Nepali Education 1985

Khaptad Baba ra Shyam Chetan Baba ka Pau Ma


क) सानो प्रयास
ख) पूज्य खप्तडस्वामी आफ्नू परमपूज्य गुरुको     श्री चरणकमलमा
ग) श्री १००८ ब्रहृमवित् परमपूज्य खप्तडबाबाका     श्री चरणकमलमा गुरु बन्दना
) श्री खप्तड
) खप्तड दर्शन
) धर्म विज्ञान लेखनमा निहित उद्देश्य
) पूज्यबाबाका अमृत वचन
) बाबाबाट प्रणित केही पुस्तकहरूको आंशिक     उद्धरण

१ धर्म विज्ञान
२ स्वास्थ्य विज्ञान
३ म र मेरो कर्तव्य
४ योग विज्ञान
५ विचार विज्ञान
६ धर्म / पुरुष धर्म
७ आत्मज्ञान
८ वेदान्त-विज्ञान
९ Essential of Vedanta
१० Science Of Thought

) प्रार्थना संग्रह
) महाराजका अनुभूति
) गुरु बन्दना
) जिज्ञासा
) पुस्तक पाइने ठाउँहरू / Queries

 
 
 
 
 
 

 

श्री खप्तड
सघन पर्वतीय वनयुक्त यो स्थान पश्चिमी नेपालको डोटी जिल्लाको सदरमुकाम सिलगढीबाट १० कोस टाढा उत्तरमा ११००० फिटको उँचाइमा अवस्थित छ र वर्षा छ महिना हिमाच्छादित रहन्छ दिव्य जडीबूटी र चित्रिदार खप्तड निगालाको लागि विख्यात यस पर्वतीय वनमा ठूलाठूला मैदान छन् जुन वषर्ाकालमा रङ्गीबिरङ्गी फूलहरुले अवर्ण्र्ााय रुपमा शोभायमान रहन्छन

 


खप्तड एक दृष्य
 
खप्तड कुटी