Khatpad Baba
 

श्री १००८ ब्रहृमवित् परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वती -श्रीखप्तडस्वामी) खप्तड कुटी बाहिर

मुल पाता

Khaptad Baba-A Divine Boon to Nepali Education 1985

Khaptad Baba ra Shyam Chetan Baba ka Pau Ma


क) सानो प्रयास
ख) पूज्य खप्तडस्वामी आफ्नू परमपूज्य गुरुको     श्री चरणकमलमा
ग) श्री १००८ ब्रहृमवित् परमपूज्य खप्तडबाबाका     श्री चरणकमलमा गुरु बन्दना
) श्री खप्तड
) खप्तड दर्शन
) धर्म विज्ञान लेखनमा निहित उद्देश्य
) पूज्यबाबाका अमृत वचन
) बाबाबाट प्रणित केही पुस्तकहरूको आंशिक     उद्धरण

१ धर्म विज्ञान
२ स्वास्थ्य विज्ञान
३ म र मेरो कर्तव्य
४ योग विज्ञान
५ विचार विज्ञान
६ धर्म / पुरुष धर्म
७ आत्मज्ञान
८ वेदान्त-विज्ञान
९ Essential of Vedanta
१० Science Of Thought

) प्रार्थना संग्रह
) महाराजका अनुभूति
) गुरु बन्दना
) जिज्ञासा
) पुस्तक पाइने ठाउँहरू / Queries

 
 
 
 
 

 
श्री १००८ ब्रहृमवित परमंहसं योगी सच्चिदानन्द सरस्वती -खप्तड स्वामी) महाराजद्वारा प्रणित पुस्तकहरुबाटै भक्ति, ज्ञान, बैराग्य, ध्यान, कर्म, उपासना आदि, आदि विषयक मिठा फलहरुलाई उढृत गरी विज्ञानको सहयोगद्वारा यहाँहरुको घर दैलोसम्म विचारको आहारको रुपमा पुर्‍याउने यो सानो प्रयास गरिएको छ ।
"विचारको आहार ग्रहण गर्नमा भने हामी पर्ूण्ा स्वतन्त्र छौं"

यस सेवालाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यले यस Website मा त्रूटी कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्न अमूल्य सुझाब दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै विदा माग्दछौं ।