Khatpad Baba
 

श्री १००८ ब्रहृमवित् परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वती -श्रीखप्तडस्वामी) खप्तड कुटी बाहिर

मुल पाता

Khaptad Baba-A Divine Boon to Nepali Education 1985

Khaptad Baba ra Shyam Chetan Baba ka Pau Ma


क) सानो प्रयास
ख) पूज्य खप्तडस्वामी आफ्नू परमपूज्य गुरुको     श्री चरणकमलमा
ग) श्री १००८ ब्रहृमवित् परमपूज्य खप्तडबाबाका     श्री चरणकमलमा गुरु बन्दना
) श्री खप्तड
) खप्तड दर्शन
) धर्म विज्ञान लेखनमा निहित उद्देश्य
) पूज्यबाबाका अमृत वचन
) बाबाबाट प्रणित केही पुस्तकहरूको आंशिक     उद्धरण

१ धर्म विज्ञान
२ स्वास्थ्य विज्ञान
३ म र मेरो कर्तव्य
४ योग विज्ञान
५ विचार विज्ञान
६ धर्म / पुरुष धर्म
७ आत्मज्ञान
८ वेदान्त-विज्ञान
९ Essential of Vedanta
१० Science Of Thought

) प्रार्थना संग्रह
) महाराजका अनुभूति
) गुरु बन्दना
) जिज्ञासा
) पुस्तक पाइने ठाउँहरू / Queries

 
 
 
 
 
 

 
श्रीगुरुपरमात्मने नमः । श्रीगणेशाय नमः।

 


 
"Hold fast in Silence all that is your own, lest icy fingers be laid upon your lips to Seal them forever."

Shree 1008 Khaptad Swami

 

श्री १००८ ब्रहृमवित् परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वती -खप्तड स्वामी) महाराजद्वारा प्रणीत पुस्तकहरूबाट भक्ति, ज्ञान, बैराग्य, कर्म, उपासना आदि आदि विषयक मिठा फलहरूलाई उद्धृत गरी विज्ञानको सहयोगद्वारा यहाँहरूको घर दैलोसम्म विचारको आहारका रूपमा पुर्‍याउने यो सानो प्रयास गरिएको छ ।

"विचारको आहार ग्रहण गर्नमा भने हामी पर्ूण्ा स्वतन्त्र छौँ ।"

यस सेवालाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यले यस Website मा त्रुटि, कमजोरी भए त्यसलाई
सुधार्न आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुने छ भन्ने आशा राख्तछौँ ।

 

हजुरकै चरणरज
सेवक समूह